English
EN GE

სამეცნიერო ბაზებზე წვდომა შესაძლებელია მხოლოდ უნივერსიტეტიდან!

Scopus - წარმოადგენს რეფერირებადი ლიტერატურის აბსტრაქტებისა და ციტირებების უმსხვილეს ბაზას, რომელიც მოიცავს 21 000 დასახელების სამეცნიერო ჟურნალს, ჯამში 50 მილიონზე მეტ ჩანაწერს ტექნოლოგიის, მედიცინის, ჰუმანიტარულ და სოციალური დარგების მიმართულებით.

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic

Science Direct – არის მსოფლიოში ავტორიტეტული სამეცნიერო ელექტრონული ბაზა,  რომელიც  მოიცავს  2000 დასახელების ჟურნალს,  ჯამში ორ მილიონზე  მეტი  სტატიის სრულ ტექსტს. ScienceDirect  ძირითადად ორიენტირებულია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებზე, შედარებით მცირე რაოდენებით არის წარმოდგენილი სოციალური და ჰუმანიტარული მიმართულებები

https://www.sciencedirect.com/

Scival Funding(Funding Institutional - წარმოადგენს ელსევიერის ინსტრუმენტს/პლათფორმას, რომელიც ეხმარება მკვლევარებს აღმოაჩინონ საგრანტო დაფინანსების მოპოვების შესაძლებლობები  https://www.fundinginstitutional.com/login?routeTo=%2F 

 

Cambridge Journals Online    (https://www.cambridge.org/core- მოიცავს ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებებს, მათ შორის: ანთროპოლოგია, არქეოლოგია, ხელოვნება, ასტრონომია, ქიმია, კომპიუტერული მეცნიერებები, დრამა და თეატრი, დედამიწისა და გარემოს დაცვა, ეკონომიკა, განათლება, ინჟინერია, ინგლისური ენის სწავლება, ფილმები, მედია, მასობრივი კომუნიკაცია, გეოგრაფია, ისტორია, ენათმეცნიერება, კანონები, ლიტერატურა, მართვა, მათემატიკა, მედიცინა, მუსიკა, ფილოსოფია, ფიზიკა, პოლიტიკა და საერთაშორისო ურთიერთობები, ფსიქოლოგია, რელიგია, სოციოლოგია, სტატისტიკა და ალბათობის თეორია.-

 • თავისუფალი წვდომა გასული წლების  ციფრული არქივზე 1997 წლიდან.
 • 161 ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებათა (SSCI) (SCI) და 46 ჟურნალი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დარგში Thomson Reuters-ის ციტირების ინდექსით.
 • 384 სახელწოდების წამყვანი ჟურნალი სხვადასხვა დისციპლინაში. 2017 წელს ჟურნალების სიას კიდევ დაემატა 20 ჟურნალი  სამართლის, ბიოლოგიის, ანთროპოლოგიის, არქეოლოგიის, და სხვა სფეროებიდან.

 

e-Duke  https://read.dukeupress.edu/ მოიცავს შემდეგ დარგებს: ანთროპოლოგია, ხელოვნება და ხელოვნების ისტორია, კრიტიკა და თეორია, კულტუროლოგია, ეკონომიკა, განათლებია, გარემოს დაცვა, ეთნოგრაფია, ევროპისმცოდნეობა, მხატვრული ლიტერატურა და პოეზია, ფილმი და მედია კვლევები, თეატრისა და წარმოდგენის შესწავლა, გენდერული სწავლება, ლიტერატურათმცოდნეობა, ისტორია, საერთაშორისო და რეგიონალური კვლევები, ახლო აღმოსავლეთის კვლევები, მუსიკის თეორია, პედაგოგიკა, ფილოსოფია, პოლიტიკა, რელიგიური კვლევები, სამეცნიერო კვლევები, სოციოლოგია და სოციალური თეორია, აფრიკული კვლევები, აზიური კვლევები, ჯანმრთელობის დაცვა. -

 • ხელოვნების, ჰუმანიტარული და სოციალურ მეცნიერებათა ჟურნალიები ციტირების მაღალი ინდექსით;
 • ჟურნალები გამიმცემლობა Scopus-იდან

 

Edward elgar https://www.elgaronline.com/ - ბაზა მოიცავს წიგნებს ფინანსთა, ეკონომიკის, ინოვაციური კვლევების, ინფრასტრუქტურის განვითარების, ჯანდაცვის, კორპორაციული მართვის, საჯარო და სოციალური მმართველობის, მიგრაციის, კვლევის მეთოდების, ინტელექტუალური საკუთრების, სამართლებრივ და სხვ. კვლევათა განვითარების შესახებ. ჟურნალები ეკონომიკისა და ეკონომიკური მიმართების ინტერვენციის, ლიდერობის ინსტიტუტისა და ჰუმანიზმის შესახებ.-

 

IMechE Journals (https://us.sagepub.com/en-us/nam/IMeche- მექანიკური ინჟინერია (გამომცემლობა SAGE)-

 • IMechE-ის ჟურნალები წარმოდგენილია გამომცემლობა SAGE-ის პლატფორმაზე. მასში წარმოდგენილია ჟურნალები 1847 წლიდან. მათი ძირითადი მიმართულება მექანიკური ინჟინერიაა.
 • ყოველ ჟურნალს ჰყავს საკუთარი საერთაშორისო სარედაქციო კოლეგია, კოლეგიის ყოველი წევრი წამყვანი ინჟინერია, ხოლო მთავარი რედაქტორი ამ დარგის ცნობილი წარმომადგენელია.
 • სტატიების უმეტესობა (დაახ. 18-დან 17) ციტირებულია Thomson Reuters Journal-ში, ხოლო ყოველი ჟურნალი გამომცემლობა SCOPUS-ში წარმოდგენილ ინდექსირებად ჟურნალთა ჩამონათვალშია.- 

-

New England Journal of Medicine (http://www.nejm.org/) - სამედიცინო ჟურნალები სტატიები ახალი სამედიცინო კვლევებით, მიმოხილვებითა და ანგარიშებით. მედიცინა და მის ქვედარგები, მათ შორის: კარდიოლოგია, გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება, ენდოკრინოლოგია, გასტროენტეროლოგია, ჰემატოლოგია / ონკოლოგია, იმუნოლოგია / ალერგოლოგია, ინფექციური დაავადებები, ნეფროლოგია, ნევროლოგია / ნეიროქირურგია, პულმონოლოგია და რევმატოლოგია.-

 • ბაზა მოიცავს მულტიმედიურ და ინტერაქტიულ შინაარსის ერთეულებსა და ვიდეოებს კლინიკური მედიცინის შესახებ.

- 

-

Royal Society Journals Collection (https://royalsociety.org/journals/- ბიოლოგიური მეცნიერებები, ფიზიკა, მათემატიკა და საინჟინრო მეცნიერებები, აგრეთვე მათი მომიჯნავე დისციპლინები.-

 • ბაზა მოიცავს Royal Society-ის  ციფრულ არქივს 1665 წლიდან.

 

SAGE Premier https://journals.sagepub.com/ - ჰუმანიტარული, სოციალურ მეცნიერებათა ტექნოლოგიები, ბიზნესი და აგრეთვე მედიცინის სფერო.-

 • სამეცნიერო სტატიები  მზარდი სტატისტიკით
 • SAGEის ჟურნალების 65% წარმოდგენილია 2010 წლის Thomson Reuters Journal ციტირებად ჟურნალთა ჩამონათვალში (JCR).

-

OpenEdition Journals (http://www.openedition.org/)

 • OpenEdition Freemium Journals - ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით 160 ჟურნალი, ხელმისაწვდომია HTML, PDF და ePUB-ის ფორმატით.
 • პუბლიკაციების დაახლოებით 80% ფრანგულ ენაზეა, ასევე არის სტატიები ინგლისურ, ესპანურ, იტალიურ და პორტუგალიურ ენებზე.
 • სტატიების უმეტესობა ერთზე მეტ ენაზე გამოქვეყნებული.
 • ძირითადი მიმართულება - ჰუმანიტარული, სოციალური მეცნიერებები

SAGE APCs for Open Access Journals (https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/pure-gold-open-access-journals-at-sage) -  სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებები

ლექსიკონი

https://dictionary.cambridge.org/